Arkitekturen

bilder brittgården

Arkitekturen är djärv, platta tak, ovanliga fönsterformer, asymmetriskt placerade balkonger, loftgångar som Erskine beskriver som gator i luften och ett ovaligt material- och färgval. Just material och färgvalen fungerar som områdets sammanhållande faktorer. Alla husen var ursprungligen vitputsade, hade svarta plåttak och skorstenar och de olika trädetaljerna ovanför fönster och dörrar och i balkonger, var färgsatta i falurött och tjära.
De varierade hustyperna har gett upphov till många olika lägenhetsvarianter med spännande lösningar. Här finns etagevåningar, lägenheter med uteplats, lägenheter med vardagsrum i vinkel och med pelare och inte minst de tidigare nämnda atriumhusen med möjlighet till insynsskydd i form av faluröda träskärmar som kan dras för trädgårdsdelen. Allt detta tillsammans, skapar ett annorlunda och spännande bostadsområde där europeiska influenser och svensk byggnadskultur blandats till en mix.