Nutid

bilder brittgården

Brittgården har liksom många andra bostadsområden från denna tid genomgått fler stadier av
förändringar både beträffande popularitet och utseende. Ett par stora
renoveringar har genomförts bl.a. har fasaderna täckts med plattor och viss
förändring av färgsättningen har skett men oftast i samråd med arkitekten eller
hans kontor. Det största ingreppet i området skedde under tidigt 1990-tal då
man rev ett av flerfamiljshusen trots protester från både
Riksantikvarieämbetet, museer och Erskine själv.

bilder brittgården

Men området är idag uppskattat av många både för sin kultur- och arkitekturhistoriska bakgrund men även och för sina ovanliga planlösningar i boendet. Det är ett bra exempel på rekordårens byggande och hur industrihistorien satte spår i små samhällen.