Dals-Ed - spännande historia i gränsbygd
Västra EdVid Lee bruk i Dals-Ed.

Egnahem och modernism

Dals-Ed

Under perioden 1850-1900 hade en stor del av befolkningen på landsbygden flyttat in till städerna respektive emigrerat till USA. Landets beslutsfattare kände sig nödgade att införa en rad reformer för att få folket att stanna kvar i landet såväl som på landsbygden. Vidare hade det nära de större städernas industrier byggts hyreshus som kännetecknades av miserabla sociala förhållanden. För att få en lösning på dessa problem erbjöd man nu möjligheten att uppföra en egen villa med hjälp av förmånliga så kallade egnahemslån. Reformen resulterade i många nya en- och tvåfamiljshus under den första hälften av 1900-talet, både i tätorten och på landsbygden. I Ed finns till exempel ett litet område med egnahem längs gatan Björkhaget. Egnahemmen uppfördes gärna i 11⁄2 plan med sadeltak som klätts med tvåkupigt lertegel. De som byggdes från 1920-talet och senare utgörs ofta av prefabricerade trähus som kunde beställas genom kataloger. I samband med att dessa bostadshus kom till började de regionala och lokala byggnadstraditionerna att suddas ut allt mer. 

 

Källa: Carlsson, Carina (2012) Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 53 Dals-Eds socken, Dals-Eds kommun. Västarvet/Kulturmiljöenheten.