Brandmuseum initierat av David Bergman

David Bergman en man med många järn i elden

Brandmuseet initierades av David Bergman redan år 1949, år 2021 nyttjas och sköts museet av Skara Gille. Passande då David även var en av dem som startade Gillet. 

David Bergman en man med många järn i elden

Gammal bild från nuvarande brandmuseum

År 1949 tog David initiativet att omvanda den gamla smedjan mellan Kungshusgatorna till brandmuseum. Han måste varit bekant med byggnaden, den låg tätt intill både föräldrahemmet och huset där han och Ruth bosatte sig efter giftermålet. 

Brandmuseet är troligtvis ett av Skara stads äldsta hus från 1700-talet, i denna var tidigare smedja. Men många skarabor har nog undrat vad som funnits i detta lilla hus innan Skara Gille öppnade upp det för besökare igen år 2021. Museet har öppet varje onsdag under sommarmånaderna juni - augusti kl. 17-19. Bemanningen och guidningen sköts av f.d. brandmän som kan berätta om brandväsendet förr och nu och visa brandredskap och inventarier. 

Skara brandmuseum ligger mitt i staden på norra sidan om Skaraborgsgatan i korsningen med Östra Kungshusgatan. Huset ligger på en liten plats med små gräsmattor och träd på dess fram- och baksida. Närmast byggnaden finns ett parti med kullersten, två infarter till byggnaden har en stenläggning av kalksten. Huset är uppfört av tegel på en sockel av gråsten. År 2006 omputsades det med en slätputs som färgats i en brun eller beigeaktig kulör. Södra långsidan har två stickbågiga körportar med bräddörrar med rombmönster. Gavlarna har lunettfönster, den västra gaveln därtill ett stickbågigt fönster med tre fönsterlufter med tre rutor vardera. Huset har ett skiffertäckt sadeltak.