Åmål först med bil

De första bilarna i Dalsland

Det första kända om en automobil i Dalsland är en kort notis som var infärs i Åmåls-Posten den 24 juli 1901. Ägare till bilen var orgelfabrikör A. G. Rålin. Enligt artikeln så ska fordonet användas för att transportera orglar så det bör ha funnits ett flak på bilen.
Detta är allt som är känt om denna.

De första bilarna i Dalsland

Rålin var även ägare till landskapets andra bil. Detta var en Oldsmobile av 1903 års modell.
I en annons för Oldsmobile år 1905 så är Rålin citerad:
Åmål de 2 maj 1904.
Om en af de första i Sverige sålda Oldsmobiler har vi mottagit följ. utlåtande: Härmed får jag intyga, att den Oldsmobil, som jag i juni föreg. år från Eder inköpte är till min fulla belåtenhet. Sedan jag lärt känna maskinens konstruktion och skötsel, är jag mycket glad åt detta utmärkta fortskaffningsmedel. Här i Vermland och Dalsland äro vägarne mycket dåliga och backiga, men jag har flera gånger kört upp för mycket branta stigningar med 3 á 4 personer på vagnen. Skötseln är mycket enkel, då man lärt känna maskinen. Jag kan därför med fullt skäl på det allra bästa rekommendera Eder Olsdmobil.
Högakningsfullt A. G. Rålin.

Rålin avlider redan 1906 och i bouppteckningen är bilen upptagen till ett inköpsvärde på3500 kr och värderas nu till 1000 kr. Även 80 liter bensin är upptaget till ett värde 27 kr och 40 öre. Bilen annonseras ut på auktion och dess vidare öde är okänt.