Kraka Jacobson, första kvinnan med bil

De första bilarna i Dalsland

Kraka Jacobson kom från Tidaholm till Bengtsfors 1905. Hon var född i Hasselfors, Skagersbrunn 1876. Hon var från början extra biträde på postkontoret i Bengtsfors men blev 1906 förordnad som tf postexpeditör.
Den 7 augusti 1906 ansöker Kraka hos Kungliga Generalpoststyrelsen:

”Undertecknad förklarar sig härmed villig att fortskaffa posten dels i linjen Bengtsfors-Gustafsfors nämligen från Bengtsfors postkontor öfver Kråkvikens poststation till Gustafsfors poststation och samma väg åter till Bengtsfors postkontor, en gång dagligen, dels ock mellan järnvägsstationen och postkontoret i Bengtsfors en gång dagligen, i hvardera riktningen med begagnande därvid af lämplig automobil, eller – då hinder, som ej berott på mig att kunna förekomma, uppstår för automobilens användning vid fullgörande af ifrågavarande posttransporter, vare sig å en hvar af dessa linjer i sin helhet eller del däraf  ̶ erforderligt antal starka och tjänliga hästar samt lämpligt åkdon, allt mot en ersättning af tre tusen (3.000) kronor för år.
Bengtsfors den 7 augusti 1906 Kraka Jacobson (E.o. postexpeditör)
Egenhändiga namnteckningen intygas
A. H. Ljungström,  Ellen Rosell”

Den 7 september 1906 beslutar Kungliga Generalpoststyrelsen om att Kraka ska få köra post på dessa sträckor med automobil.
Redan den 28 augusti samma år har Kraka beställt från A. Wiklunds Maskin & Velocipedfabrik i Stockholm om köp av en Star automobil som var 2-cylindrig, 3-sitsig som skulle levereras före den 8 september 1906. Priset på bilen var 4 000 kr och med en garanti på 6 månader.
Den 1 oktober 1906 började posten köras med automobil. Kraka körde inte själv utan det var Alfred Fredriksson som blev chaufför. Sin utbildning som chaufför fick han i Stockholm. Denna bekostades av Kraka och intyget lyder följande:
”Automobilföraren Alfred Fredriksson i Bengtsfors har af mig denna dag pröfvats i automobils konstruktion, skötsel och manövrering och anser jag honom fullt kompetent att sköta och manövrera en automobil, hvilket härmed intygas:
Långbron pr. Dingelvik den 12 April 1907. J. A Ahlin
Rätt avskrifvet betygar, ex officio: H. Lundgren”

De första bilarna i Dalsland

Kraka fick även tillstånd att ta med passagerare på turerna till Gustavsfors vilket kostade 4 kr och 50 öre för tur och retur samt 3 kr för enkel resa. Avgång från Bengtsfors skedde dagligen kl. 12.30 med återkomst kl. 15.45. Bilen kunde även hyras under övriga tider enligt överenskommelse. Troligen med Alfred Fredriksson som chaufför.
1907 blev ju året som bilar skulle registreras och Krakas Star kom då att den 18 april få igenkänningsmärke P4. Den var inte den första bilen i Dalsland men den blev den första som registrerades och fick tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik i landskapet.
Numera när man åker mellan Bengtsfors och Gustavsfors så är det relativt bra väg men för närmare 120 år sedan var det ingen vidare väg. Särskilt backarna utgjorde problem för den lilla automobilen på endast 7 hkr och bilen krånglade allt som oftast. Kraka fick på egen bekostnad hyra in hästar för att klara av posttransporterna. Detta gjorde att i juni 1907 så avslutades försöket med automobil transport av posten mellan orterna. Kraka Jacobson flyttar från Bengtsfors 1909 till Tyska församlingen i Göteborg. Enligt inflyttningslängden så har hon inte flyttat in där och vart hon tog vägen är okänt.

Vad hände med bilen? Den 22 juni annonserar Ingenjör Wallberg i Bäckefors om att en ”Automobil, begagnad 2 och en half månad, 3-sitsig. 7 hkr ., i utmärkt godt skick, säljes billigt. Beskrifning och pris meddelar Ingeniör T. F. Wallberg, Bäckefors”. Är det Krakas Star som är till salu? Uppgifter om hkr och sittplatser stämmer förutom ålder på bilen. Wallberg blir senare den förste bilägaren i Bäckefors.
Krakas Star hamnar i alla fall hos bilfirman Gustaf Hjelm AB i Borås där den säljs vidare i september 1908 till Otto Olsson i Målsryd för en summa av 2000 kr. Otto behöll bilen i 15 år.  Att en bil höll så länge vid den här tiden var säkert ovanligt. 1923 lämnar Otto den i byte mot en T-Ford hos samma firma. Gustaf Hjelm fick med tiden ett stort lager av inbytta bilar. Särskilt gäller det för märket T-Ford vars begagnatmarknad dog ut under 30-talet. 1939 gjordes en upprensning av bilar som fanns hos bilfirman. Det var meningen att Krakas bil skulle sparas men av misstag skrotades även Staren som redan nu var en veteranbil och därmed försvann ett stycke dalsländsk bilhistoria