Den riskfyllda fabriksvardagen i Alingsås
karta.jpg

Skador i fingrar och tår

Alingsås Bomullsväveri
Alingsås Bomullsväveri

De korta beskrivningarna av olyckorna ger en glimt av ord, redskap och arbetsuppgifter som är tämligen ovanliga idag.

Av förteckningen framgår att när undervävmästaren hade avläst en ångmätare lossnade en trappa han skulle stiga ned ifrån. Han drabbades av benbrott i höger ben.

Blekeriarbetaren fick ryggskott när han skulle lyfta en bom. Appreturarbetaren skadade vänsterhanden sig när han ”skulle undersöka om en vals var tillräckligt varm”.

Smörjaren var sysselsatt med packning av trassel i väveriets trasselbod när pressen (sannolikt den han packade trasslet med) föll över honom. Han klarade sig undan sånär på krossår på en tå.

Dessa exempel och bilder kommer från Alingsås Bomullsväveris arkiv på Landsarkivet i Göteborg.