Den riskfyllda fabriksvardagen i Alingsås
karta.jpg

Blekeriarbetare, appreturarbetare och smörjare

Alingsås Bomullsväveri
Alingsås Bomullsväveri

Dessa exempel kommer från Alingsås Bomullsväveri och är från år 1920. Den nyfikne kan i arkiven hitta en mängd liknande exempel från andra fabriker.

Listan börjar med en undervävmästare, en blekeriarbetare, en appreturarbetare och en smörjare. Redan dessa yrkestitlar ger en bild av sysslorna på fabriken.