Grundarens bakgrund

Bilelektriker - Diagnosteknik inom motorbranschen

Rolfs farfar, som var trädgårdsmästare tog namnet Orchidéen, tidigare hette han tidigare Nilsson. I Tuna handelsträdgård arbetade sonen Sten, men han hade en längtan efter att göra något annat. Han sökte till en bilelektrisk utbildning i Katrineholm och utbildade sig. Sten var duktig i skolan men fick ingen praktik under utbildningstiden. Det var nära att han inte skulle fått något betyg på grund av att praktiken saknades. Utbildningen hade fungerat mycket bra för Sten, han var bland de bättre eleverna. Betyget kom han att få bara för att han hade goda studieresultat,  detta var viktigt när han senare kom att söka jobb inom sitt nya yrke.

Efter utbildningen fick Sten arbete i Umeå. Detta var tiden efter andra världskriget, tillgången på arbeten var god men det var stor bostadsbrist i hela landet. Efterfrågan på varor och tjänster var enorm,  företaget som Sten började på tillhandahöll det mesta. Det blev inte så mycket arbete som bilelektriker den första tiden.

När semestertiden kom tog sig Sten tillbaka till Skara, där han hade sina rötter, sina föräldrar och gamla kamrater. Sten och en kamrat som arbetade vid Sahlströms Brädgård hade bestämt att de skulle göra en cykelsemester runt Vättern. På cykelsemestern träffade de båda killarna två värmländskor, dessa fyra kom att bilda två par framöver.

Sten flyttade till Kristinehamn, inte långt från flickan från Värmland, hon bodde i Karlstad. De gifte sig och letade bostad. Vid denna tid rådde stor bostadsbrist, men arbeten fanns det gott om. Det var bara att avsluta ett arbete och börja ett annat. Det gällde att hitta bostad först och sedan arbete. I Enköping hamnade familjen och där föddes sonen Rolf år 1951. Flytten kom senare att gå till flera olika städer, Karlstad, Härnösand, Västerås och Skara år 1962. Ytterligare en tillökning skedde i familjen år 1955, det var dottern Ingrid som kom till världen.