Viktoriasjön med park i nutiden

En sjö till Viktorias ära

Optimistjolletävling någon gång under 1980-talet, foto Freddie Wendin 

En sjö till Viktorias ära

Bandyspel och annan skridskoåkning förekom många år på Viktoriasjön

En sjö till Viktorias ära

Många fåglar finns i sjön och de matas ofta av besökarna, foto Freddie Wendin

1962 byggdes ålderdomshemmet Viktoriagården, detta har byggts ut i omgångar och ytterligare fastigheter med trygghetsboende för äldre har tillkommit. Området ligger på sjöns södersida intill parken Botan. Området på andra sidan sjön projekterades i mitten av 1960-tal för småhus och åren 1968 och 1969 bebyggdes området. Vid sjöns västra sida byggdes några hus redan vid sekelskiftet.  

Skridskoåkning, bandymatcher och mycket annat har sjön använts till. På 1980-talet anordnades en "fritidsmässa" i Skara, i sjön skedde en tävling med optimistjollar.

Under året varma månader är det inte ovanligt att man ser elever från Katedralskolan springa sig runt Viktoriasjön, idrottstimmen förläggs då ute i naturen. Inför studentexamen görs mycket spex av eleverna bl.a båtrace i sjön, inga båtar men kanske enklare flottar, luftmadrasser etc. 

Idag är sjön en fågelsjö och en lugn miljö för den som bara vill promenera eller sitta ner på parkbänkarna. Under många år fanns en anställd vid kommunen som hade som uppgift att sköta fåglarna, han bodde med sin familj i det gula huset vid sjökanten. Huset är sedan flera år rivet. Vill du läsa om Gustav och hans liv klickar du här

Strax intill sjön byggs när detta skrivs ett femvåningshus, ett särskilt boende för äldre med ca 120 lägenheter. Under projekteringstiden har många diskussioner gått om hur parken och sjön kan komma till nytta för de boende i fastigheten. Parkbänkar kommer att placeras ut i parkområdet, när man slår sig ner kommer man att få höra lugn musik spelas. De boende kommer att ha GPS-utrustning på sig när de kommer att ströva ute i parken för säkerhetens skull. Fastigheten kommer även ha en cafeteria i bottenvåningen med uteservering. Äldreboendet kommer att stå klart hösten 2023.