Viktoriasjön anläggs och får liv

En sjö till Viktorias ära

Viktorasjön från 2021 foto Freddie Wendin 

En sjö till Viktorias ära

Viktorasjön vinterbild, foto Freddie Wendin 

I Skara fanns inte många vattendrag, men vid ån Dofsan (även kallad Drysan) öster om centrum, inte långt från infarten från Stockholm där fanns ett dämme. Här lät Hofling ett grävarlag sätta fart och gräva och snart var sjön klar. Namnet blev så klart Viktoriasjön, bland annat till hustruns ära. Och själv hette ju Hofling Victor. Sjön stod klar 1879.

Tanken var att sjön skulle bli en badsjö, men vattnet var grumligt och kändes inte helt fräscht att bada i, men den nyttjades till mycket annat. 

En f.d. soldat, som för övrigt även han hette Viktor, anställdes som vaktmästare för att sköta båtuthyrningen och ta betalt för badhytterna. Det kostade då fem öre att hyra en båt en kvart och den som ville ha en badhytt fick punga ut med 10 öre. På vintern när det åktes skridskor till levande musik så hyrde även Viktor ut skridskor. När säsongen var över bröts isen upp och såldes till Stadshotellet. I sjön fanns också möjlighet att fiska. 

Vid Viktoriasjön fanns även ett tvätthus. Flera gånger om året hände det att man forslade tvätt ner till sjön för tvätt och sköljning. Att tvätta var en tung uppgift för kvinnorna i hemmen och det var många som drabbades av värkande ryggar och ledbesvär.

En sjö till Viktorias ära

Vid sekelskiftet 1800-1900-talet hade hyra av båt ökat till 10 öre/kvart. Fru Ekengren skötte om båten och uthyrningen av den, hon bodde alldeles i närheten av Viktoriasjön. När kvarten var slut visslade fru Ekengren i sin visselpipa, då måste båten vara vid bryggan. Oftast var båten mitt ute i sjön och det tog en stund innan båten låg vid bryggan. Fru Ekengren visste om att det tog en stund att komma till bryggan och detta tog hon med ro.

År 1898 sålde Hofling Viktoriasjön till Skara stad, inklusive markområdet och byggnaderna för 13 700 kronor.  År 1909 dog Victor Hofling. Året 1912-13 anlades ytterligare en sjö. Lillesjön blev namnet, man behövde byggnadsmaterial för järnvägen mot Lundsbrunn. Staden lät disponent Petré arrendera sjön och han skötte den mycket bra, han lät inplantera fisk, både karp och laxöring.

Vid Viktoriasjön finns en minnessten som minner om Socialdemokratiska Arbetarkommun i Skara bildades 1904. Partiet saknade möteslokal och därför höll man mötena ute vid sjön.

Upptäck mer

En sjö till Viktorias ära

Husen runt Viktoriasjön

Länkar