Viktoriasjöns grundare och historia

En sjö till Viktorias ära

Gustaf Victor Hofling

En sjö till Viktorias ära

Hilma Josefina Viktora Hofling

Gustaf Victor Hofling var född i Fanbyn, Jämtland den 21 mars 1828 och dog i Skara den 3 december 1909. Hofling kom till Skara från Östersund med sin hustru Hilda Josefina Viktoria år 1855. Han hade fått arbete som adjunkt till veterinärutbildning och blev under åren i Skara en av de mest betydelsefulla personerna i staden. 

Hofling var lektor och föreståndare vid Veterinärinrättningen i Skara 1882-1889. Han startade Kakelfabriken 1894, denna var den första moderna fabriken i sitt slag i Skara. Till fabrikslokaler uppbyggdes en stor tegelbyggnad vid Kämpagatan 5, och som ansvarig för tillverkningen rekryterades kakelugnsmakare Marcus Andersson-Ståhl. Fabriken 1904 hade en arbetstyrka bestående av 28 personer, och att tillverkningen utgjordes av omkring 1000 kakelugnar till ett värde av 37 000 kronor. Fem år senare var antalet tillverkade kakelugnar detsamma, men dess värde hade ökat till 50 000 kronor och arbetspersonalen uppgick då till 30 personer. Victor Hofling fanns vid denna tid inte längre med som ägare, utan i stället hade Marcus A:son Ståhls son Carl Sigfrid Marcusson – Ståhl blivit en av tre delägare.

Mellan åren 1875-1892 var Hofling Stadsfullmäktiges ordförande. Skara Gjuteri & Vapenfabrik startade Hofling 1906, detta var ett försök att få fart på Skaras näringsliv. Fabriken fick stort uppsving under första världskriget då man sålde vapen inom landet och exporterade till utlandet med Ryssland som största kund. Efterfrågan var mycket stor och arbetskraft rekryterades från hela landet. Efter den ryska revolutionen minskades efterfrågan och företaget med då 300 anställda gick i konkurs. 

En sjö till Viktorias ära

Gubben Anders "Anders Larsson"

Hofling var också en flitig fotograf. Han fotograferade både platser, fastigheter och personer. På 1860-talet kom en begäran till Sverige från en stor utställning i Paris. Man ville ha en bild på en "riktig västgöte" till utställningen. Hofling fick uppdraget och valde då att fotografera sin gårdskarl "Gubben Anders", Anders Larsson. Anders bodde i en mindre stuga på Hoflings gård. Han levde mellan 1802 - 1890 och dog som fattighjon på fattigstugan i Skara. På bilden upp till vänster finns Anders Larsson. Detta är ett av de äldsta fotografierna på en person i Skara.