Konkurrensen hårdnar

Konkurrensen i branschen var relativt tuff. Hallbergs stora butikskedja fanns sedan länge vid Stortorget och dessutom var det två ur-, optik- och guldsmedsbutiker etablerade, en på Järnvägsgatan och en på Klostergatan. Idag finns Erik Jonssons Eftr. kvar i centrum och det på samma plats som den grundades.

Vad beträffar Jonssons Guldsmedsaffär och den ökade konkurrensen möttes detta med offensiva medel. Affärsytan ökades till det dubbla och affären fick in en del unika sortiment med ensamrätt i gamla Skaraborgs län. Tyvärr visade sig satsningen vara alltför djärv och ytan fick minskas igen med en tredjedel. De nya, unika, varumärkena höll dock måttet och omsättningen blev, i förhållanden till kostnaderna, normala för en guldsmedsbutik i denna storlek. Inköp via mässor kom in i branschen och detta skedde några gånger per år. Dessutom anordnades studiebesök och kurskvällar av en del leverantörer. Det gamla systemet med handelsresande som kom till affären och packade upp sin kollektion blev mer och mer sällsynt, även om den finns kvar i begränsad omfattning.