Intiativtagare och grundare till Excelsior

Fritidsprojektet som blev serveringen Skogsbrynet

Erik Gustav Torgny född 1859 död 1939, intiativtagare och grundare till Excelsiorförbundet och lokalföreningen Fyrväpplingen. Bilden från 1911 fotograf Einar Torgny

Erik Gustav (EG) Torgny var bondson från St. Skedvi i Dalarna, han var född 1859.  Efter studierna på bl.a. Falu Högre Elementarläroverk var han engagerad i IOGT som organisatör och föredragshållare. År 1887 blev EG redaktör för tidningen Järnbäraland i Falun som utkom endast 17 månader. Han hade sedan redaktionella befattningar i Norrlänningen i Sundsvall, Dalarnes Allehanda i Falun, Bärgslagsposten i Lindesberg och därefter Varbergsposten i Varberg 1894-99. Han anställdes som chefredaktör för tidningen i Skara efter tiden i Varberg.  

EG Torgny var nog en av de mera märkliga chefredaktörerna på sin tid. Han var i såväl spalter som i sitt liv, starkt engagerad för fred och förståelse mellan människor och nationer, för upplysning, för sunda levnasvanor och omsorg om den egna hembygden. 

Torgny var en person med stort engagemang och intresse även för globala verksamheter. År 1930 tog Torgny initiativet till "Världsfredens International" som startade i Oxford. Grunden var ett förslag som han utarbetat, språket skulle vara Esperanto. Ett 40-tal personer från olika länder bildade en styrelse. År 1931 hölls ett konstituerande möte i Krakow. Personer från 10 länder ville verka för världsfreden och var och en i sitt land. Projektet hade begränsad framgång, varken krig eller världskrig kunde undvikas. 

E G Torgny avled 80 år gammal år 1939, han kom att kämpa för sitt Excelsiorförbund från start. Ungdomsmötena fortsatte något år efter hans bortgång. Anslutningen av unga och vuxna hade varit god under denna tid, men under 1940-talet märktes ett vikande intresse. Samhället hade utvecklats och med det följde materialismen och en annan ideologi bland människorna, ett större utbud av aktiviteter och nöjen lockade ungdomarna.