Syndens väg - Skogsbrynspromenaden

Skara Lantmannaskola - Uddetorp

Björkallén utmed "Syndens väg" foto 2021 Freddie Wendin 

Många är de skarabor och andra än idag vandrar utmed den björkallé som går från Kinnekullegatan ända fram till Uddetorpsskolan. Men vad man idag inte tänker på är att järnvägstågen gick på just här. Det var inte ovanligt att Lidköpingståget och Kinnekulletåget körde ikapp för att hinna först till bommarna och signalera vid infarten till bangården. Lokförarna kunde få ögonkontakt tvärs över Uddetorps gård, där spåren närmade sig varandra för att sen bli parallella vid Hindsboövergången. 

Men så lades Kinnekulebanan om och tog en sväng norr om Viktoriasjön istället, detta  var år 1912. Järnvägsbanken blev sedan en gång- och cykelväg som fick namnet "Syndens väg".

Varför vägen fick detta namn kan man bara spekulera i, kanske var det så att allén blev populär bland älskande par och protester kom om "Syndens väg". Det riktigare namnet blev Skogsbrynspromenaden. De som promenerade hade inte syndigare avsikter än att dricka kaffe hos mor Albertina och vara tillsammans tills solen sjönk bort i väster och lade ett rosa dis över gamla Skara med domkyrkospirorna och gytter av hustak.