Skogsbrynet upphörde och föreningen Fyrväpplingen levde vidare

Fritidsprojektet som blev serveringen Skogsbrynet

Tält på serveringen Skogsbrynet. www.digitaltmuseum.se

En ny tidsera kom och EG Torgny kunde bittert konstatera detta innan han lämnade sin plats som JUF-konsulent i länet och presenterade sin efterträdare. Dock hade den ideella ungdomsrörelsen sitt starkaste fäste i Skaraborgs län och i den region som var kring Skara.

Våren och sommaren 1944 var sista säsongen för Skogsbrynet, på platsen skulle Skara lantmannaskola (Uddetorpsskolan) bygga sin nya skolbyggnad och denna kom flyttade sin verksamhet dit succesivt dit mellan 1945-46.

Mellan åren 1943-1959 varje vinter kom det att anordnas Tjolittadans i Teaterhuset på Skaraborgsgatan 28 i Skara, där man dansade de gamla sånglekarna. Arrangemanget var mycket populärt och ca 300 ungdomar deltog varje gång. Dans med Tjolitta förekom i den stora salen ( A-salen), det dansades så det gungade i golvet många har undrat hur golvet kunde hålla.

Serveringen Skogsbrynet låg på den plats där tidigare personalbostäder låg, idag är det elevbostäder. Än idag säger man "Brynet" om platsen. 

Föreningen Fyrväpplingen i Skara upplöstes 1979 och kvarvarande medel donerades bl.a. till Skara Gille och Skara Humanistiska förbund.