Företagsnämnderna i arkiven

På Landsarkivet i Göteborg finns protokoll från sammanträden med företagsnämnder vid ett flertal västsvenska industrier. Protokollen ingår alltså i de företagsarkiv, som förvaras på Landsarkivet. Här ges några korta exempel på vad man kan finna i företagsnämndernas protokoll.