Rörstrand i Lidköping

Idag förs frågan om rökförbud under arbetstid ofta på tal. Som bekant var dock inställningen till rökning en annan på 1940-talet än idag.

I företagsnämnden vid Rörstrands porslinsfabrik i Lidköping 1948 påpekades att smygrökning förekom. Eftersom det inte fanns brandfarliga ämnen i fabriken rekommenderades:

”upprättande av rökrum på fabriken och tills detta kan anordnas att tillåtelse beviljas att röka på toaletter”.

Man kan fråga sig hur många arbetsplatser som idag tillåter rökning på toaletten! Ordföranden ville dock först avvakta besked från försäkringsbolaget, men hoppades kunna realisera förslaget.