Väveriet i Hedefors

Företagsnämnder

I Hedefors väveri i Lerum hade man en särskild förslagslåda, där arbetarna kunde lämna önskemål till företagsnämnden. Den 16 juni 1950 exempelvis, lämnades önskemål om fasadbelysning, ändring av avlöningsdag från fredag till torsdag samt önskemål om lördagsdans.

I företagets arkiv finns några av lapparna som lämnats till förslagslådan bevarade – exempelvis den som visas på bilden.

Frågorna följdes upp på nästföljande möte. Om det blev någon lördagsdans avslöjar inte protokollet: ”Frågan om lördagsdans och gymnastik hänsköts till fritidskommittén.”