Vad är en företagsnämnd?

Under slutet av 1940-talet upprättades så kallade företagsnämnder inom den svenska industrin. I nämnderna möttes arbetsgivare och representanter för de anställda, för att diskutera arbetsmiljö och liknande frågor. På så vis skulle arbetstagarnas inflytande öka.

Vid företagsnämndernas möten diskuterades exempelvis arbetsmiljö, semester, hygien eller missnöje med praktiska rutiner i arbetet. Protokollen från dessa möten kan därför ge en spännande inblick i de vardagliga problem som arbetarna mötte på sin arbetsplats, och hur ledningen såg på saken.