NOHABs historia lever kvar på Innovatum

Idag är Innovatumområdet på många sätt lika viktigt för Trollhättan och Västra Götaland som Nohab än gång var. Innovatum är både ett exempel på den industriella omvandlingen och samtidigt en aktör som genom att både blicka framåt och bakåt medverkar till att underlätta denna omvandling.  

Det finns idag flera sätt att upptäcka och uppleva Nohabs historia och omvandlingen sedan 1980-talet. Man kan besöka Nohabs gamla smedja, en välbevarad miljö och i hela området se spåren av det som varit. Historiens spår finns dock inte bara i miljöerna utan också på flera sätt i de verksamheter och människor som nu är verksamma på området. 

NOHABs mångåriga och breda verksamhet efterlämnade även ett omfattande arkiv som idag finns på landsarkivet i Göteborg. Arkivet är väl förtecknat och omfattar ca 600 hyllmeter. NOHABs bildarkiv finns hos oss på Innovatum science center. Det består av över 20 000 bilder, en del av dessa finns i Innovatums digitala bildarkiv. 

IMG_1850.JPG

NOHAB-området 2019. De gamla lokalerna rymmer idag SAAB Car Museum och Innovatum Science Center. Foto: Henrik Olsson