Nedläggningen

Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades, såldes och lades slutligen ned helt i början av 1986.  

Företaget har haft en mycket stor betydelse för Trollhättans utveckling och en stor del av stadens befolkning har på ett eller annat sätt haft en koppling till Nohab. När företaget grundades var Trollhättan fortfarande ett mycket litet samhälle och Nohabs utveckling har gått hand i hand med stadens. Nohab var i hög utsträckning en stadsbyggande industri där goda tider på ”verkstan” ledde till expansion i staden och dåliga tider betydde kris och elände för många människor. 

Idag finns det bara små rester kvar av företagets verksamhet men spåren efter NOHAB är fortfarande tydliga, såväl i den fysiska miljön som i nuvarande industristruktur och tankemönster. Besök gärna NOHABs smedja som står kvar på Innovatumområdet. 

Efter Nohabs nedläggning uppstod frågan vad man skulle göra med den gamla industrimiljön. Efter en rad utredningar valde företrädare för Trollhättan, Västra Götalandsregionen, näringslivet och fackförbund att satsa på en utvecklingsarena där både historia och framtid skulle få plats. Detta ledde till att stiftelsen Innovatum bildades 1997 och arbetet med att omvandla det gama industriområdet inleddes. Innovatum utvecklades efterhand till att bli en Science park med flera olika delar. En projektarena för teknik-och näringslivsutveckling, ett science center för att intressera barn- och unga för teknik och naturvetenskap, en inkubator för att skapa nya företag och tillsammans med detta ett uppdrag att utveckla industrisamhällets kulturarv för att historia och framtid att hänga ihop. På Innovatumområdet växte det också fram en rad andra verksamheter kring näringslivsutveckling, besöksmål, film, Högskolan Väst och ett kulturhus för unga. 

NB-01076.jpg

Vy över NOHAB-området.