Omvandling av ett industriområde

NOHAB-området

Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Företaget startade som en liten mekanisk verkstad och kom efter hand att växa allt mer och efter 1890 flyttades produktionen succesivt till det område som idag är Innovatumområdet. Verksamheten startade med att producera en mängd olika produkter men från 1870-talet kom lok att bli den viktigaste produkten, och den som kom att göra Nohab känd över världen. De viktigaste produkterna tillsammans med lok kom under 1900-talet att bli vattenturbiner, dieselmotorer och militär produktion. 

Loktillverkning på Nohab, 1950-tal