Ryssordern

NOHAB-området

Den mest kända händelse i Nohabs historia var när företaget 1920 fick en jättelik order från Sovjetunionen på 1000 stora godslokomotiv, de s.k. ryssordern. Detta ledde till en intensiv expansion på Nohab och en omfattande produktion och som mest kring 2800 anställda. Ryssordern skars dock hastigt ned till 500 lok 1924 vilket ledde till en lika omfattande kris i slutet av 1920-talet då antalet anställda minskade till färre är 400. Denna kris innebar till att Nohab tvingades söka nya produktionsmöjligheter, vilket ledde till bildandet av Nohab flygmotor 1930. Senare Volvo flygmotor och idag GKN. Under 1930-talet var Nohab också starkt involverade i bildandet av Svenska Aeroplan aktiebolaget 1937, SAAB, vilket innebär att Nohab lade grunden till de två företag som kom har dominerat Trollhättans näringsliv de senaste 50 åren.