Frisksportklubben Tor startar

Frisksportsklubben Tor

Styrelsen 1939 var Gunvor Johansson, Lennart Lindén, Nils Österlund, Astrid Östman och Sven Andersson

Frisksportsklubben Tor

Pojkar och män tränade i folkskolans gymnastiksal

I Skara resulterade det att en grupp börjande träna på en vind, andra höll till i ett magasin och ett gäng trängdes mellan ved, koks och hyvelspån. Redskapen tillverkade man i allmänhet själv. Så bildades den 28:e dec. 1933 Frisksportklubben Tor. Den blev tillsammans med Skoftebyns FK i Trollhättan de första i sitt slag i Västergötland.

Redan vid starten hade klubben ett 25-medlemmar, redaktör Leo Torgny på Skara Tidning var en av medlemmarna. Ledargestalter från den första tiden var bröderna Werner Källermark och Holger ”Kulo” Green.

Klubben fick rätt snart tillåtelse att gratis disponera folkskolans gymnastiksal för träning, där samlades man flera gånger i veckan. Träningskvällarna var ofta välbesökta under 1930-1940-talet.