Frisksport för kvinnor och män

Frisksportsklubben Tor

Frisksportsklubben Tor. Lennart Lindèn till höger

Frisksportsklubben Tor

Frisksportklubben Tor vid Vingsjön i Axvall, Lennart Lindén på kamratens knä.

1936 bildades Västergötlands Frisksportsdistrikt och flickorna fick inträde i klubben. I Frisksportsklubben kunde flickor och pojkar träffas på ett naturligt sätt, det rörde sig inte bara om träning. Klubben kallade också till utflykter och promenader, studiecirklar anordnades också.

Samma år började också FK Tor samarbete med Norra Vings kommun för att förbättra Vingsjöbadet. Med hjälp av sparbanken ordnades brygga, trampolin och en del fasta träningsredskap. Under 1938 flyttade man utomhusträning till Glasbackaskogen, där krävdes rejäla insatser som stenröjning och markplanering. Det monterades ställningar av olika slag för att möjliggöra träning med ringar, trapets, barr och räck. En voltgrop ordnades också och skivstång togs dit.

Nyåret 1944 uppges det i tidningen ”Tor-Gnistan” att gymnasterna vid det laget utfört 253 uppvisningar inför en publik på omkring 200 000 personer. Man kan idag förvånas över åskådarsiffrorna vid olika framträdanden. Frisksportens dag eller andra propagandamöten och träffar kunde locka ett par tusen personer.