Renlevnad - ingen alkohol eller tobak för medlemmarna

Frisksportsklubben Tor

Genom ”Frisksportens dag” med offentligt program arbetade man redan från början målmedvetet med propaganda för sundare levnadsvanor. Ville man ansluta sig gällde det att avhålla sig från sprit och tobak. 1935 fanns 7 klubbar i Västergötland och 1941 var antalet 23.

Tack vare stor kamratpåverkan och ledares förebilder lyckades många gå fria från uppväxttidens grynnor om inte annat i fråga om alltför tidiga alkohol- och tobaksvanor. Mottot ”En sund själ i en sund kropp” behövde inte upplevas som en högt svävande sentens med antika anor utan en handfast levnadsregel. I backspegeln visade sig detta betyda en hel del för kommande års hälsa och balans.

Frisksportklubben hade en sektion som sysslade med tyngdlyftning, men 1945  beslöt de tynglyftsintresserade vid ett möte på Kafé Trevnad att bilda en egen förening, Skara Atletklubb.