Kulturföreningen Gösta Johanssons varv i Kungsviken

Gösta Johanssons verkstad.
Interiör från Gösta Johanssons verkstad med utställning. Foto Dan Nilsson/Kulturföreningen Gösta Johanssons varv.
Gösta Johanssons varv i Kungsviken

Om vi i våra tankar gör en resa från Strömstad i norr till Vrångö i söder så har det skett stora förändringar i Bohuslän sedan 1500-talet.

Då kunde de första bosättningarna byggas tack vare sillperioden. Människorna blev bofasta och kunde livnära sig på fiske, frakt, båtbyggeri och andra näringar i kusttrakterna. Detta är i korthet vårt bohusländska historiska arv.

Kungsviken är i det här sammanhanget en viktig plats där båtbyggarkunskapen levt och utvecklats fram till våra dagar

Kunskapen lever vidare genom att flera moderna varv har startat här som Malö varvet, Najad och Hallberg-Rassy varv.

I Kulturföreningen Gösta Johanssons varv vill vi genom dokumentation och praktiskt arbete låta hantverkskunskapen aktivt leva vidare.

För att förstå det historiska arvet så är Gösta Johanssons varv en viktig länk där hela varvsmiljön med byggnader, slip och brygga är bevarade.

Gösta Johanssons varv kommer att fortsätta att vara en arbetsplats för båtbyggeri, där medlemmar och andra kan lära ut och lära om hantverkskunskapen i att bygga en båt och dessutom kommer vi att visa äldre båtar byggda vid detta varv.

Vid Gösta Johanssons varv är det den totala miljön som är unik och som måste bevaras, liksom kunskaperna i hantverket båtbyggeri.

 

Beställning av nordisk folkbåt

1945 beställer Evert Taube en Nordisk Folkbåt "i bästa utförande" av Gösta Johansson. Leveransen ska ske 1946.