Midsommar i Kungsviken

Midsommarstång i Kungsviken
Midsommar

Midsommarstången

Båtar har under många år präglat livet i Kungsviken - båtbyggeriets vagga. Så när det är dags att fira midsommar finns båtar med också då. I över hundra år har stången krönts av fyra seglande skutor. Dessa förvaras och vårdas av anhöriga till de båtbyggare som en gång byggde båtarna. Så när eklövskronan i toppen av stången är på plats börjar den eviga kampen att segla förbi båten framför.