De första förorterna

I Göteborgs gryning fanns en del bebyggelse även utanför vallgraven; enklare hus i Haga och Majorna, landerier för de mer välborna eller bebyggelse som hade anknytning till jordbruket. Haga brukar omnämnas som den första förorten till Göteborg. Majorna inkorporerades år 1868.

Enkel bebyggelse växte fram i närheten av de nyanlagda industrierna och i anslutning till områden avsatta för produktion. Gårda är ett exempel på fabriksplanering och bostadshus i samma område. Industrierna som fanns redan på 1600-talet, tegelbruk och liknande, syns inte i dagens stadslandskap, men kan ibland utläsas i gatornas eller platsernas benämningar, ex. Fyrverkaregatan, Tegelbruksvägen osv.