Göteborgs identitet - en berättelse i nio kapitel

Göteborg vid Göta älv

Göteborg är som rikets andra stad relativt ung men dess berättelse är tongivande i svensk historia. Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621 och hade år 1647 cirka 4000 invånare. 300 år senare under 1900-talet, tredubblades staden, såväl invånarmässigt som till ytan. Stegvis införlivades gränssocknar och senare kommuner. [1]

I Göteborgs bebyggelse framträder flera tydliga karaktärsdrag som sätter en speciell prägel på staden och är typiska just för Göteborg. Det är ganska tydligt att hamnens, varvens och verkstadsindustrins stora expansion lade grunden till den moderna staden. Hamnen är både fysiskt och till sin idé Göteborgs medelpunkt.

Göteborgs karaktär är en kombination fysiska objekt och immateriella företeelser. Den göteborgska dialekten och det göteborgska lynnet med en ganska internationellt orienterad humor är exempel på immateriellt kulturarv. Resterna av hamnar och industriverkstäder är exempel på industrisamhällets materiella kulturarv.

  • Göteborg är hus och människor.
  • Göteborg är hamn och spårvagnar.
  • Göteborg har två lag i allsvenskan och vi är stolta över båda.

citat Birger Hassel i Göteborg förr och nu 1986