Mellan modern och postmodern tid, industrisamhället och efter

Hammarkullen

Göteborg håller på att byta skepnad från tung industristad till turism- och evenemangsstad.

Under de fyrtio åren sedan 1970-talets slut har det kvantitativt i staden byggts hälften så mycket som under rekordårens dryga 40 år. Förutom stora förändringar i samhällsutvecklingen, där begrepp som globalisering och neoliberalism florerar, har även begreppet Evenemangsstaden etablerats. Kommunala visioner utgår från staden som en arena; en blandstad med många funktioner och en upplevelseproduktion istället för industri. Evenemangsstadens målbild har sikte på jubileumsåret 2021 och hittar samtidigt sin legitimitet i jubileumssatsningen 1923.

Under 1990-talet revs ”elefanten”, höghuset i Hammarkullen som ett av flera projekt där bostadsförvaltare initierade rivning av höghus i förorterna men även äldre hus i centrala delar av staden (Haga). Under samma period påbörjades omgestaltningen av äldre industriområden på Norra älvstranden. Det började i Västra Eriksberg med en allmän nordisk arkitekttävling 1992. Sedan dess har det i omgångar planerats och byggs för att de gamla industriområdena skulle bli såväl bostadsområden som utbildningsinstitutioner eller hotell med mera.