1700- och 1800-talens Gamla Lödöse

Gamla Lödöse Skeppsvarf

Under större delen av 1700-talet var det släkten Rahde som drev varvet, men 1792 gick Rahde i konkurs. Därefter växlade varvet ägare ganska ofta och under åren 1800 och 1807 var varvet helt nerlagt.

Skonerten Alpha af Gåsö byggd på Gamla Lödöse Varf 1869. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen

1808 tog A. W. Gyzander över varvet efter att i några år ha drivit Garns Varv. A. W. Gyzander startade 1813 Sjuntorps bomullsspinneri. 1823 annonserades i Post och Utrikes Tidningar att Lödöse Skeppswarf skulle säljas genom ett lotteri. Lotteriet fullföljdes inte och A. G. Henström från Skövde köpte varvet.

Omkring 1825 kommer den skotske skeppsbyggaren Johan Brodie hit och 1828 blir han hälftenägare i varvet. Efter en tid flyttade Johan Brodie och blir senare skeppsbyggare i New York. Brodern William Brodie tar över hans del och arrenderar resten av Henström. William är köpman i Göteborg och en av de båtar han byggde i Lödöse var Götha Elf. Liksom en hjulångare som byggdes 1833 och som skulle användas för "Göteborgs Elfarbete". Denna hjulångare skulle transportera segelfartyg mellan Göteborg och Haneklo (Göta). Vid denna tid hade älven muddrats upp för att fartygen skulle kunna utnyttja Trollhätte- och Göta kanaler.

Omkring 1837 köps varvet av timmerhandlare Anders Svensson, som har flyttat hit från Göteborg. William Brodie blir då disponent på Varvet Kusten i Majorna i Göteborg. A. G. Henström flyttar 1831 tillbaka till Skövde och 1835 går han bort.

1847 tar G. A. Lundgren över varvet och bygger både segel- och ångfartyg och varvet utförde även reparationer. Den första båt som byggdes var en slup med det lämpliga namnet Den Förste. Ett tjugotal båtar är kända som byggdes vid varvet under Lundgrens tid.

1894 tar Karl Olsson över varvet och börjar en omstrukturering för en övergång från byggande av skepp i trä till stålfartyg. Denna omställning blir kostsam och 1899 går varvet i konkurs och säljs på auktion. Trots att Karl Olsson inte står som ägare till varvet i mer än fem års tid, så byggs på Gamla Lödöse Skeppsvarf så många som fem segelfartyg och sex ångfartyg under denna tid.

Källa: Varv och sjöfart på Lödöse museum, 2017, Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen och Lödöse museum.

 

Gamla Lödöse Skeppsvarf
Skonertskeppet Urdur byggdes på Gamla Lödöse Skeppsvarf 1858 av skeppsbyggmästare Gustaf A. Lundgren, qvartersman var Sven Carlsson.
År 1880 hörde Urdur hemma i Mollösund och på bilden ligger fartyget i Pornic i Frankrike, dit man anlände den 28 mars med sågade trävaror. Den 20 oktober 1880 förliser fartyget vid Kunda i dagens Estland. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.