Entreprenadverksamhet på 1800-talet

Gästgivare

På 1800-talet kom antalet resande på de svenska vägarna att öka markant och då förändrades även organisationen med gästgiverierna och det så kallade entreprenadsystemet infördes. 
Detta innebar att en entreperenör åtog sig att driva gästgiveriet och de övriga verksamheter som detta innebar. Entreprenörskapet fick man genom ett anbudsförfarande, offerten beskrev vilka tjänster man kunde erbjuda samt priser. Mot slutet av 1800-talet bestämdes att alla gästgiverier skulle drivas av entreprenörer. Detta var en tid då resandet genomgick sin kanske största förändring genom tiderna -  järnvägens införande. 

Den äldre infrastruktur som symboliserade resande längs med vägarna innebar att det fanns ca 1500 gästgiverier i landet. Symbolen till vänster fanns på äldre kartor och visade var de olika gästgivargårdarna fanns. 

När järnvägen kom och fler nyttjade den kom resandet att gå snabbare och övernattningar var inte längre nödvändiga i den stora utsträckningen som tidigare.