Gästgiveriets regler för kost och logi

Gästgivare

För själva gästgiveriet fanns stadgade bestämmelser om priser på förnödenheter och tjänster. Vid en intervju gjord i slutet på 1950-talet har Malkolm Johansson visat en prislista, vederbörligen stadsfäst från år 1875: "Utdrag ur Domboken hållen vid lagtima vintering med Kinne härad i Enebacken den 8 mars 1875. Nr 83. Kronolänsman L Stenström inlemnade följande förslag till Gästgivaretäxa inom Kinne härad för år 1875"

Åt resande lemnas:

En måltid mat bestående av 3 rätter mat med bröd                 1:25
En måltid s.k. husmanskost 2 dito med bröd                             0:75
En kanna svagdricka                                                                     0:12
En kanna söt mjölk                                                                         0:25
En kanna sur mjölk                                                                         0:12
Ett tjog ägg                                                                                      1:25
Ett skålpund smör                                                                          1:00

En vintertiden eldat rum med sängkläder och rena
lakan för gäst                                                                                 1:00
Ett rum sommartid med sängkläder och rena lakan              0:75

En eldbrasa                                                                                    0:25
Ett vanligt ljus                                                                               0:20

Vagnsmörja till hvarje hjul                                                         0:03
Ett lispund hö                                                                               1:00
Ett lispund halm                                                                           0:25
En kanna havre                                                                             0:20
En kanna hackelse                                                                        0:05
Slaget gräs till en timmas hästfoder                                        0:30    
En kaka hästbröd                                                                         0:06

Åt gevaldiger lemnas:

En måltid mat bestånede av 2 rätter med bröd                       0:75

Åt fånge lemnas:

Åt fånge beredes en måltid mat bestående av mjukt
bröd supande mat eller tillkost för                                          0:25

Upp till 20-tal personer som övernattade i gästgivaregården i Västerplana kunde det ibland vara, då skulle det finnas bäddar till alla. Mat skulle tillhandhållas de resande som så önskade, det gällde alltså att både förråden med sängkläder och mat alltid var välfyllda.