Gästgiveristadgan upphör år 1933 - slutet på en epok

Gästgivare

Det nya sättet att resa i landet blev slutet för gästgiverierna. När resandet med tåg ökade minskade restiden markant och sedan kom bilismen igång. Behovet av att få skjutshjälp och övernattning minskade. Det lagstadgade gästgiveriväsendet avskaffades år 1933, men redan långt innan hade man upplevt den minskade efterfrågan. Järnvägen tog över rollen som färdmedel för långdistanstrafiken i landet och vid järnvägsstationerna uppfördes järnvägshotell. 
När så gästgiverierna också förlorade monopolet på brännvinstillverkning försvann deras viktigaste extrainkomst.

I Skåne och Danmark lyckades liknande gästgiveritradioner att överleva, man lockade med bättre mat och finare serveringar med inkvarteringsmöjligheter. 

I Forshem finns Sveriges äldsta gästgiveri, dess historia började redan på 1280-talet då Magnus Ladulås i Alsnö stadgar föreskrev att det i varje by skulle finnas en man som skulle ta hand om resande utmed vägarna. Som många gästgiverier lades även gästgiveriet i Forshem ner, detta var år 1919. År 1967 räddades gården från rivning tack vare Forshems-Fullösas Hembygdsförening. År 2005 genomfördes en övergripande renovering och en ny era med gästgivare förde verksamheten och traditionen vidare. Gården såldes till Stefan Hohansson som tillsammans med sin fru Mia driver det kända gästgiveriet. På menyn finns många rätter med lokala råvaror och det erbjuds catering, julbord, event av alla slag och kursverksamheter. 

Vill du få mer information om Forshems Gästgiveri kan du klicka på länken till höger och se filmer från verksamheten.