Prisma Västra Götaland

Mjölnaryrket

Stenebyströmmen 1898.jpg

Berättelsen om mjölnarfamiljen Åhlund från Steneby, berättad av en mjölnardotter.