Post och diligenstransport i Västerplana

Gästgivare

I Västerplana har det aldrig funnits någon egen poststation. Förr spelade gästgivaren en viktig roll i postens historia och på senare år blev det handlaren i korsningen mellan de stora vägarna mot Husaby respektive Källby - Hällekis som fick ansvara för postransporterna. I Medelplana fanns postkontor åren 1890 till 1897. 

Ett gammalt dokument som finns bevarat visar hur postverket och gästgivaren avtalat om postkörning. Dokumentet är daterat den 1 december 1851. Då var Petter Nilsson gästgivare i Västerplana. Han åtog sig genom kontraktet att två gånger i veckan forsla post mellan Västerplana och Lidköping och även två gånger i veckan till och från gästgivaregården i Forshem där postdiligenserna stannade.  På den tiden fanns i socknarna postbönder som ansvarde för postens fortskaffande. 

Petter Nilsson (farfar till siste gästgivaren Malkolm och hans bror Viktor Johansson), körde diligensen på sin tid. Den diligens som passerade dessa trakter gick från Göteborg till Mariestad. Nilsson körde från Mellby till Kållängen. I regel med tre hästar men det kunde även behövas sex. 

Efter diligensens tid kom postiljonerna, de körde också gästgivarnas hästar. Från Västerplana kördes till Forshem och Malkolm hade själv som pojke flera gånger kört postiljonsskjutsen från Forshem. Tillbaka därifrån fick han rida på hästen. Drängarna hade skrämt honom för skogen vid Gössäter där en karl en gång hade blivit mördad. Sent en kväl skulle Malkolm rida hem och kom till det ställe där det var en grind. Han vågade inte gå av hästen för att öppna, utan blev hängande i selen som hästen hade på sig och lyckades krångla upp griden. Besvärligare blev det när han sedan skulle stänga grinden efter sig, det tog lång tid innan han klarade det. Som tur var hade han en gammal stadig häst har Malkolm berättat.