Avveckling av föreaget

År 1991 upphör företaget, Mats hälsotillstånd var en av orsakerna till att företaget lades ner. De fasta kunder som Geiströms Elektriska hade överläts till Johanssons Elektriska i samråd med kunderna.

Bara 6 månader efter att företaget upphörde drabbades Sverige av en längre lågkonjunktur, att detta skedde och att företaget slapp vara med under denna tid var skönt. Mats berättade att Sture på Johanssons Elektriska många gånger rev sig i huvudet och fick ta många jobbiga beslut om uppsägning av personal.
Att vara företagare är ett sätt att leva, det är inte tal om en 40-timmarsvecka och lämna arbetet när man är hemma säger Mats och Gun. Många vänner som tidigare var kunder har paret Geiström fått under åren.