Sönerna övertar elfirman

Båda bröderna övertog verksamheten 1970, innan dess hade de båda gift sig. Båda fruarna jobbade nu på kontoret, där all administration och mycket kundkontakter sköttes. När något akut hände hos en kund, hände det att Gun fick ta cykeln och leta rätt på personalen på staden. Detta var innan mobiltelefonernas tid och de hade personsökare men ofta låg denna i verktygslådan och ingen såg eller hörde den.
Installationerna på landsbygden minskade, de luftburna kablarna som tidigare fadern installerat, grävdes ner i marken av sönerna. Nya kunder som Skara Tegelbruk, Textil-Lån, Slöjd-Detaljer, Museet m.fl. knöts till företaget, säkra kunder som kunde trygga sysselsättningen och där företaget jobbade på timme. Företaget fick alltid vara redo att rycka ut om det uppstod något problem, varje minut produktionen stod still var ett produktionsbortfall. Mats och Gun berättade att de alltid var tillgängliga, 7 dagar i veckan.
Företaget stängde endast något enstaka år för semester, men insåg att det var omöjligt. Innan semester skulle allt avslutas och när de kom tillbaka till arbetet var det mängder med arbete att göra. Böderna delade på semesterledigheten, så att någon alltid fanns till hands.

Butiken på Marumsgatan 14 upphörde i samband med att bröderna övertog firman. Att bemanna butiken krävde för stora resurser. Lagret flyttade till Hindsbogatan och låg på bakgården vid El-Tvätten som fanns bakom Qvänsels butik vid Marumsgatan 6.

När lagret flyttades från Hindsbogatan till Vasagatan 12, ombesörjde Mats och Guns dotter detta genom at lasta sin cykel full och sedan lägga varorna på en bilkärra. . Varorna plockades upp på Vasagatan.

På Vasagatan 12 installerades lagret i källaren och i bottenvåningen blev det kontor. Huset är ett flerfamiljshus.
Under verksamhetsåren fanns andra elfirmor i Skara, det fanns ett visst samarbete, då det bland inte gick att klara ut akuta lägen. Johansson Elektriska, nu Provektor Br. Svenssons (SEA) Vimar Karlssons Hults Elektriska, köpte senare Vimar Winroths.