Grundarens historia

Anders Geiström, född Johansson kom till Skara från Malma som låg utanför Nossebro. Det sägs att det nya efternamnet som Anders och hans fru tog sig kom sig av att, frun hette Geiner och Anders gillade ström och då blev det Geiström.

Anders började sin yrkesbana på Skara Gjuteri som då låg på Kämpagårdens marker, han fick sedan arbete på Trollhätte Kraft.
År 1917-1918 blev Anders inkallad som värnpliktig till Karlsborg. Under sin tid vid försvaret fick Anders använda sina elkunskaper. I Karlsborgs Fästning installerade Anders ström, ett befäl beordrade honom att även dra el i sin bostad. Installationen blev inte slutförd då Anders fick spanska sjukan. I befälets bostad hängde kablarna som inte var kopplade och hushållerskan var irriterad över att elektrikern inte kunde slutföra sitt arbete. Befälet fick senare veta att Anders låg på Sjukstugan i Spanska sjukan. Spanskan som sjukdomen också kallades var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen, dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffer var unga vuxna till skillnad mot andra influensaepidemier där barn, gamla och personer var drabbade. I Sverige dog ca 2% av de insjukna personerna. Anders fick vård snabbt och klarade livhanken.