Geiströms Elektriska bildas

AB Geiströms Elektriska

Redan under 1920-talet hade Anders tankar på att starta egen elfirma, men tiderna var svåra och det dröjde till år 1936. Geiströms Elektriska blev namnet på förtaget. Efterfrågan på el hade öka snabbt, företages  nisch var i början att installera transformatorstationer på landsbygden och göra elinstallationer på gårdar runt om Skara. På landsbygden hade många bönder startat elföreningar och dessa blev en stor kundgrupp åt Geiströms. Bönderna fick i uppgift att skaffa raka, fina stolpar till de luftburna elkablarna. I företaget fanns ca 3 anställda och för det mesta någon lärling. Ett yrke till elektriker kräver sina lärlingstimmar.

Familjen Geiström växte, sonen Elov föddes 1928 och andra sonen Mats föddes 1941. Som äldste sonen i familjen skickades Elov på utbildning till elingenjör och Mats fick börja som springpojke i företaget och arbetade sig uppåt. Elov var den som hade elbehörighet och fick stå som ansvarig för de arbeten som utfördes framöver. Som elektriker fanns risker, en gång fick Elov en ordentligt stöt, hela skruvmejseln som han höll i handen försvann.

På Marumsgatan mellan RK Speceri och Gummi Verkstaden nr 14 inne på gården, snett bakom Nykterhetscaféet, hade företaget  lager och butik. I denna lokal fanns fadern Anders på lördagar, där han sålde armaturer, spisar mm till bönderna som kom in till staden för att handla.

År 1952 då Gasverket i Skara upphörde var Mats, då bara 11 år, med och bar spisar i många hushåll. Gasspisen skulle ut och ersättas med el-spisen. Mats berättar att alla skulle ersätta sin gamla gasspis med el-spis och detta gällde i stort sett hela Skara. I en hyreskåk bodde en snål gumma, hon sa till elektrikern: : -”Det var synd att jag inte kan koka lite kaffe till er nu när spisen är borta”. Elektrikern var finurlig och förstod att gumman var snål och var glad att hon slapp koka kaffet. Han drog då en lång kabel från elspisen ner i källaren och så kunde gumman koka kaffet. Detta hade hon nog inte tänkt sig.