Anställd tar över företaget

Erik Jonssons Gelbgjuteri AB

Lennart Dickens började på företaget 1961, han var då 16 år gammal. Genom sitt arbete som springpojke hos Skara Pappershandel kom han i kontakt med Nils och Sven Jonsson på Gelbgjuteriet. Han fick en förfrågan om han ville arbete hos dem, till svar sa han "Jag har ju arbete". Nästa gång han kom,  en vecka senare fick han frågan om han hade bestämt sig och då  blev svaret ja. Han hade då fått veta att lönen skulle bli 80 kr/vecka istället för 50 kr som springpojke. 

I början fick Lennart göra mycket monotona jobb. Han fick putsa små kuvertljusstakar som fanns i stora lådor, ett evighetsarbete som aldrig verkade ta slut. Men snart fick han pröva på andra arbetsuppgifter och växte successivt in i arbetet på företaget. Arbetet handlade mycket om att bestöta den gjutna produkten (ta bort grader med fil). Senare blev det svarvning och gängningsarbete på ljusstakarna. Putsning sysslade inte Lennart så mycket med.

Tillsammans med Nils fick Lennart följa med på resor till möten med de större kunderna, detta var främst i kyrkor. Vid besök som ofta gällde renoveringsarbete av exempelvis ljuskronor skulle ett kostnadsförslag lämnas.

När Lennart tagit körkort blev han chaufför till Nils när resor till kunder skulle göras. Många kunder fanns i norra Sverig. Resorna skulle ofta göras när det var som mest arbete i verkstaden, alltså oktober - december. Väglaget var heller inte att leka med.

Inför försäljningen vid jul det hektiskt på gelbgjuteriet, det gällde att klara av alla beställningar och producera till butiken. Renoveringsarbetena i kyrkan skedde också av någon anledning denna tid. I oktober månad var det övertid 2 timmar varje dag och detta ökade succesivt fram till jul. När julen kom var det som om luften gick ur alla i verkstaden.

Lennart hade många olika fackliga uppdrag inom Metall. Förhandlingarna med bröderna Jonsson var många och långa. 

Parallellt med sitt arbete på gelbgjuteriet hade Lennart haft ett stort intresse för antika föremål under många år. Tillsammans med en vän drev han en antikvitetshandel. När företaget såldes fick Lennart loss kapital som utgjorde del av köpeskillingen till övertagandet av gelbgjuteriet.

År 1985 var dags för Grönlunds Plåtslageri att sälja gelbgjuteriet, efterfrågan på föremålen och renoveringstjänsterna hade sjunkit drastiskt. Lennart Dickens som var anställd som arbetsledare var spekulant och köpte företaget. Grönlunds ville att övertagandet skulle ske efter jul men Lennart ville överta verksamheten före jul. Försäljningen inför julen var den tid på året som då gav bäst intäkter, detta ville inte Lennart missa.  Det blev som Lennart önskade han övertog verksamheten före julen 1985.

Lennart tog chansen och våga satsa allt på ett kort, han kontaktade de grossistföretag som Grönlunds sålt föremål till och efter förhandling fick han göra ett återköp till ett bra pris. Förmålen sålde han i fabriksbutiken och så gott som allt såldes utom fyra ljusstakar.

Innan en beställning skedde med Svenska kyrkan var turerna många. Riksantikvariet var alltid inblandade när det gällde arbeten i kyrkorna. Ett renoveringsuppdrag av en ljuskrona innebar minst tre resor tur och retur. Vid större renoveringar innebar det även möte med beställaren under tiden. Med tiden hade Lennart byggt upp stort förtroende hos handläggarna på Riksantikvariet, full tilltro fanns för hans yrkeskompetens. 

De sista åren jobbade sex personer på gelbgjueriet, alla var pensionärer med hantverket i sina nävar. Under en längre period hade Lennart försökt sälja företaget. Intressenter fanns men banken godkände inte borgenärerna.

I december 2014 upphörde verksamheten. Lennart Dickens lämnade verksamheten, han hade då jobbat några år över pensionsåldern. Ett hantverksföretag med anor från 1860-tiden gick ur tiden. 

Erik Jonssons Gelbgjuteri AB

När Lennart övertog verksamhet återfick företaget sitt gamla namn Erik Jonssons Gelbgjuteri AB