Grönlunds Plåtslageri ny ägare

År 1980 då företaget gått i konkurs fanns flera intressenter, bland dessa var Grönlunds Plåtslageri som vann budgivningen. Även en anställd vid företaget vid namn Lennart Dickens fanns med i budgivningen. Det nya namnet blev Nya Erik Jonssons Gelbgjuteri AB.

Redan tidigt märktes en stark nedgång i beställningarna. Den billiga importen var ett hårt slag för hantverket. Kunderna var inte längre beredda att betala för kvalitén och hantverkarens arbetstimmar.  Även Svenska Kyrkan drog åt svångremmen, det gjordes endast två renoveringar av ljuskronor i kyrkor på fem år. 

Trots den minskade efterfrågan arbetade all personal kvar och lagren fylldes. I slutet av Grönlunds ägarskap såldes stora partier till grossister för en ringa kostnad. 

Efter fem år bestämde sig Grönlunds för att sälja,  köparen var Lennart Dickens som var anställd vid företaget sedan många år. Köparen ville att affären skulle var klar innan julhelgen. Julen var den tid på året som inbringade mest kapital, detta ville inte köparen missa. Köpeavtal skrevs mellan Grönlunds och Lennart Dickens innan julen 1985.