Tredje generationen gelbgjutare Sven och Nils Jonsson

Erik överlämnade Gelbgjuteriet till sina båda söner Sven och Nils, de ombildade rörelsen till aktiebolag. De förde fram företaget till ett av Sveriges förnämsta konstgjuteri i brons och mässing.

Sven och Nils specialiserade sig på tillverkning av ljuskronor för kyrkor och större allmänna byggnader. I minst hundra kyrkor i Sverige och utlandet äger man ljuskronor från Jonssons Gelbgjuteri i Skara. Men firman tillverkade också andra vackra arbeten såsom lampetter, ljusstakar och dopfat samt mycket annat. Alla de ljuskronor som hänger mellan pelarna i Skara Domkyrka och de två imponerande sjuarmade ljusstakarna framme i koret har Jonssons tillverkat. 

Ett av de största arbeten som företaget genomfört var i Uppsala Domkyrka. 10 ljuskronor skulle tillverkas och installeras. Domkyrkan var under renovering i 3 år. Veckan innan invigningen hände följande, en ljuskrona ramlade ner från taket. Detta berodde på att en hållfasthetsingenjör ville sänka ljuskronan och trodde att han kunde hålla kronan i en hand när han justerade upphängningen. Lennart Dickens vid företaget fick samtalet från Uppsala en morgon, han hade kvällen innan lämnat domkyrkan och åkt till Skara. Det var bara att åka upp till domkyrkan igen och se över förödelsen. Han ringde tillbaka till företaget och beställde delar och nytt som skulle tillverkas. Alla tio ljuskronor hängde på plats vid invigningen en vecka efter händelsen. 

Kungen har flera kronor i empirstil. Kronhuset i Göteborg har likaså magnifika ljuskronor från Jonssons. Under 1970-talet råkar företaget i kris och lönsamheten minskar. Detta trots att avsättningen är god och man säljer allt man tillverkar. Problemen ligger inte i svällande lager, snarare har man svårigheter av motsatta slag. Man hinner inte tillverka i den takt som marknaden kräver. Till Amerika och Afrika har konstföremålen från Gelbgjuteriet i Skara även gått. Lokalerna är nedgångna och maskinparken sliten. Ägaren har svårt att tillfredställa yrkesinspektionens krav. Stigande ålder och sviktande häls gör inte saken bättre. 
Omkring 1970 slutar Sven i verksamheten. Kvar blir Nils med sin hustru Viola.

År 1980 försätts företaget i konkurs. Det fanns flera intressenter. Ny ägare blir Grönlunds Plåtslageri. Vid detta tillfälle fanns 18 anställda, några erbjöds anställning vid Grönlunds plåtslageri, sju personer fick stanna kvar på gelbgjuteriet. Arbetsledaren Lennart Dickens var den som ställde frågan till de anställda om de ville arbeta kvar på gelbgjuteriet eller gå till plåtslageriet.