Den moderna bostaden

Trångboddhet

Programmet Den moderna bostadens problem var den mest populära programserien när den folkbildande radion startade 1933. Den engagerade 530 lyssnargrupper. Programmets syfte var att skapa opinion i bostadsfrågan.  Initiativtagarna till radioserien var Gunnar Myrdal och Göteborgs stadsingenjör Uno Åhrén. De satt bägge i Bostadssociala utredningen. Alva Myrdal ville att radion skulle användas för folkbildning i familjekunskap. Rent av som propaganda.

”Vi vet hur effektivt den används i diktaturerna!”

Programmens innehåll:

 - Såg stadsplanering som vetenskap och inte som konst.

 - Lovordade funktionalismen

 - Såg trångboddhet som psykiskt påfrestande.

 - Ville få husmödrar att delta i formandet av den nya bostaden.

Erfarenheter om hur programmet skulle produceras fanns att hämta från skolradion som radierat sedan 1928. Vikt la man vid framföranden som ”gjorde sig bra”.

Upptäck mer

Kaffekoppen Ostindia

Kaffekoppen Ostindia

Lyssnargrupp om kaffekopp