Skolradio

Skolradio

1948 ville skolkommissionen att skolradion skulle hjälpa till med ”social och kulturell fostran”.  En skolning av smaken, fördjupning av livssynen och förstå den stora konsten. Enhetsskolan skulle ”försöka riva ned de klassbarriärer, vilka hindrade den fattige från att kunna ta del av det gemensamma kulturarvet” sa statsminister Tage Erlander i regeringsförklaringen 1950.

Skolradion kom att berätta om moderniseringen av det svenska samhället. I programmet “Man bygger ett hus” fick skoleleverna inblick i att bygga ett flerfamiljshus med alla moderna faciliteter.

 

Känslan för form och husets geometri kunde elever pröva med läggstickor som pedagogiskt hjälpmedel.

Skolradion bidrog även med en lektion i heminredning. I programmet Bra saker – och vackra betonade programledaren Stig Lindberg form och funktion.

”Det ordet funktion och fungera skall vi be lärarna skriva upp på svarta tavlan, det är viktigt.”

Upptäck mer

Bygger hus

[Obetitlad]

Bauhaus klossar

Bauhaus klossar