Prisma Västra Götaland

Grinneröds tjurförening

tjur-i-svart-vitt1.jpg

Detta är berättelsen om en lite annorlunda förening som bildades 1939 av några bönder i Grinneröds socken söder om Ljungskile. Hushållningssällskapet hade försökt att få bönderna intresserade att få upp sin mjölkproduktion genom att skaffa en gemensam avelstjur. Innan dess hade varje gård sin egen tjur och då blev det lätt inavel, vilket med tiden innebar dåligt mjölkresultat.
Hushållningssällskapet lånade ut pengar för att komma igång att
skaffa en avelstjur, under förutsättningen att det bildades en förening.