Grönlunds Plåtslageri

Plåtslagarmästare Anders Grönlund blev den  tredje generationens mästare. Han föddes den 14 augusti 1907 och var en av de tre sönerna till Karl och Anna som följde  i faderns och farfaderns fotspår och blev plåtslagare. Anders gick i lära hos sin far och erhöll gesällbrev den 6 oktober 1926.

Tillsammans med sina båda brödeerna Åke och Sven övertog de sin fars verkstad år 1937 på Marumsgatan 16. Bröderna Grönlund hade ett gott anseende i vida kretsar.

Prestigefyllda arbeten som bl.a. omläggning av taket på Skara Domkyrka och andra yrkesskickliga hantverksarbeten blev objekt som användes som referensarbeten samt i deras marknadsföring av sina tjänster. I början av 1960-talet var de nybyggda verkstadslokalerna utmed Skaraborgsgatan klara för inflyttning. Lokalerna låg i utkanten av Skara mot Skövde. 

I mitten av 1960-talet hade företaget ett 30-tal skickliga yrkesmän anställda. 

Grönlunds Plåtslageri

Parallellt med det traditionella plåtslagerihantverket utvecklades den industriella produktionen. Grönlunds tillverkade också bensintankar till SAAB mellan 1947-1970-talet. Som mest tillverkades 2 800 bensintankar per vecka.

När företaget avvecklat det hantverksmässiga plåtslageriarbete skänktes verktyg till plåtslagerihuset på Skansen i Stockholm.

Åke avled 1957. Hans son Hans-Olof fortsatte som mästare, alltså det fjärde ledet. Hans-Olof Grönlund föddes 1939, även han gick i lära hos sin far och när han blev färdig mästare fick han överta Bröderna Grönlunds i Lidköping.
Anders avled 1977 och brodern Sven avled 1978.