Anders, Åke och Sven Grönlund - tredje generationen

Grönlunds Plåtslageri

Plåtslagarmästare Anders Grönlund blev den  tredje generationens mästare. Han föddes den 14 augusti 1907 och var en av de tre sönerna till Karl och Anna som följde  i faderns och farfaderns fotspår och blev plåtslagare. Anders gick i lära hos sin far och erhöll gesällbrev den 6 oktober 1926.

Tillsammans med sina båda brödeerna Åke och Sven övertog de sin fars verkstad år 1937 på Marumsgatan 16. Bröderna Grönlund hade ett gott anseende i vida kretsar.

Prestigefyllda arbeten som bl.a. omläggning av taket på Skara Domkyrka och andra yrkesskickliga hantverksarbeten blev objekt som användes som referensarbeten samt i deras marknadsföring av sina tjänster. I början av 1960-talet var de nybyggda verkstadslokalerna utmed Skaraborgsgatan klara för inflyttning. Lokalerna låg i utkanten av Skara mot Skövde. 

I mitten av 1960-talet hade företaget ett 30-tal skickliga yrkesmän anställda. 

Grönlunds Plåtslageri

Parallellt med det traditionella plåtslagerihantverket utvecklades den industriella produktionen. Grönlunds tillverkade också bensintankar till SAAB mellan 1947-1970-talet. Som mest tillverkades 2 800 bensintankar per vecka.

När företaget avvecklat det hantverksmässiga plåtslageriarbete skänktes verktyg till plåtslagerihuset på Skansen i Stockholm.

Åke avled 1957. Hans son Hans-Olof fortsatte som mästare, alltså det fjärde ledet. Hans-Olof Grönlund föddes 1939, även han gick i lära hos sin far och när han blev färdig mästare fick han överta Bröderna Grönlunds i Lidköping.
Anders avled 1977 och brodern Sven avled 1978.