Karl Grönlund - andra generationens plåtslagare

Grönlunds Plåtslageri

Plåtslagaremästare Karl Grönlund föddes den 22 oktober 1878 i Skara. 

Karl arbetade hos sin far och tog sin gesällbok hos honom den 26 januari 1903, boken blev underskriven av hantverksföreningens ordförande J. P:son Olin och sekr. C.G Pettersson.

Karl gifte sig med hantverksdottern Anna Magnusson. Familjen fick två döttrar och fyra söner. Tre av sönerna gick i faderns och farfars fotspår och blev plåtslagare. De var mycket omtyckta av alla. 

År 1906 blev Karl sin egen. Han köpte tomt nr 5 på Veterinärgatan och byggde ett större trevåningshus och ett mindre i tegel. I det mindre huset inrymde han sin verkstad. Efter några år flyttade han över sin verkstad till Marumsgatan 16. Karl fortsatte med sin verksamhet och sönerna Anders, Sven och Åke slussades in i verksamheten.

Företaget och familjen Grönlund hade redan på denna tid ett mycket gott anseende i Skara och dess omnejd.